AKTUÁLNĚ

MŠ Zbýšov bude otevřena od 25. 5. 2020Upozorňujeme, že přijetí dítěte je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz. níže), které je nutné předložit při prvním vstupu do mateřské školy. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole umožněna. Bližší informace o provozu mateřské školy najdete v dokumentu Provoz mš.

Čestné prohlášení

Provoz mš

Výsledky zápisu do ZŠ

Procvičování pro předškoláky -
-správný úchop tužky a s tím související grafomotorika - čára vodorovná, svislá, šikmá, kruh, šnek, spodní a horní oblouk, zuby, vlnovka, horní a spodní smyčka, překreslování geom. tvarů
- vykreslování a kresba postavy
- stříhání po čáře, vystřihování jednoduchých tvarů
- orientace v čase (včera, dnes, zítra, roční období, dny v týdnu, měsíce)
- rozeznávání pravé a levé strany, pojmy vpředu, vzadu, před, nad, pod, mezi, nahoře, dole, první, poslední, předposlední, prostřední
- počítání do 10, určování počtu předmětů, porovnávání více, méně, stejně
- poznávání barev i doplňkových
- poznávání geometrických tvarů
- slabikování, určování počtu slabik, určování první a poslední hlásky ve slově

Kontakt:
e-mail: mspermonicek@seznam.cz
telefon: 546 431 225
mobil: 775 590 880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Zbýšov, Školní 412 , 664 11, ZBYŠOV (CZ), tel.: 546 431 225, e-mail: mspermonicek@seznam.cz
Tvorba www: KRAFT Servis