AKTUÁLNĚ

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Zbýšov na šk. rok 2021/2022 najdete v záložce Zápis.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K 12.4.2021

 

Na základě nařízení Mimořádného opatření vlády České republiky, je od 12. 4. 2021 umožněno vzdělávání dětem s povinnou předškolní docházkou a dětem rodičů vybraných profesí (viz. níže):

 

1.    zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

2.    pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola  dvouletá, nebo 

3.    pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

4.    zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

5.    příslušníci ozbrojených sil, 

6.    zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

7.    zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

8.    zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

9.    zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

10.  zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!

 

ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

-       Děti budou rozděleni do skupin v počtu max. 15ti dětí!

-       Skupina dětí je neměnná. 

-       Roušky v budově a prostorách mš se děti mít nemusí. Platí pouze ochrana nosu a úst v zastavěné části obce (vybavte děti 5 ks roušek).

-       Absence dítěte s povinnou předškolní docházkou musí být omluveno řádnou omluvenkou.

-       Zákonný zástupce nemá povolen vstup do budovy mš, dítě přebírá a předává pedagogický pracovník u vstupních dveří.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ

-       Škola je povinna na základě opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně (pondělí, čtvrtek) před zahájením výuky u dětí a zaměstnanců zrealizovat testování neinvazivními antigenními testy a to tzv. samoodběrem.

U dětí bude probíhat ve spolupráci doprovodu a zaměstnance školy. Testování se   vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

-       V případě absence dítěte bude test realizován v den příchodu do mateřské školy. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

-       Doprovod přichází s dítětem na testování s předstihem! Je nutné dodržovat 2m rozestupy.

-       Dospělý i dítě má nasazenou ochranu dýchacích cest (dospělý respirátor, dítě jednorázovou roušku).

-       Před i po testování dodrží hygienické pokyny (dezinfekce rukou).

-       Doprovod s dítětem vyčká na výsledek testu (15min. od stěru)

-       K testování může s dítětem přijít pouze jedna osoba.

-   POTVRZENÍ VÝSLEDKU TESTU – při pozitivním výsledku vám bude vystaveno potvrzení o výsledku antigenního preventivního testu automaticky. V případě potřeby potvrzení o negativním výsledku pro jiné účely, je nutné si vyžádat u zaměstnance školy, který dohlížel na testování.

 

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ - zákonný zástupce doloží, že:

 

-       dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od potvrzení pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní

 

-       dítě má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb

 

Seznam věcí do MŠ

Kontakt:
e-mail: mspermonicek@seznam.cz
telefon: 546 431 225
mobil: 725 590 880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Zbýšov, Školní 412 , 664 11, ZBYŠOV (CZ), tel.: 546 431 225, e-mail: mspermonicek@seznam.cz
Tvorba www: KRAFT Servis