O nás

Naše mateřská škola se nachází téměř uprostřed města Zbýšova, nedaleko základní školy i školní jídelny a je obklopena zahradou.

Byla vybudována v roce 1962, proto je průběžně renovována a vybavována novým zařízením, které odpovídá dnešním požadavkům na kvalitní předškolní vzdělávání dětí.

Budova je dvoupodlažní prostorný dům. Druhé patro je vybaveno třetí a čtvrtou třídou s hernou, sociálním zařízením a kuchyňkou. V prvním patře se nachází druhá třída s hernou a sociálním zařízením, výdejna (kuchyňka) a nově vybudovaná první třída s hernou, sociálním zařízením, s vlastní šatnou a vchodem. V přízemí se nachází ředitelna, šatny pro děti i učitelky, kabinet a provozní místnosti školy.

mš

Naše prostory jsou upraveny pro bezpečný a pohodlný pobyt dětí a splňují hygienické a technické normy, platné pro provoz předškolních zařízení. Nábytek společně s vybavením školy splňuje všechny bezpečnostní normy.

Zahrada MŠ je oplocena a zamyká se.

Od září 2013 máme odloučené pracoviště v ZŠ II. na Masarykově ulici, kde je 5. a 6. třída. Třídy se nachází v 1. poschodí, spolu s přípravnou jídla, v přízemí a suterénu jsou šatny pro děti. Prostory v ZŠ byly upraveny pro potřeby dětí předškolního věku.

Mateřská škola Permoníček je 6-třídní s celodenním provozem. Všechny třídy jsou částečně věkově smíšené. Celkem máme zapsáno 118 dětí.

Školní vzdělávací program mateřské školy pod názvem
„Objevujeme svět s permoníčky“
byl zpracován v souladu se záměry RVP PV.

ŠVP je k nahlédnutí v MŠ.

Mateřská škola Zbýšov, Školní 412 , 664 11, ZBYŠOV (CZ), tel.: 546 431 225, e-mail: mspermonicek@seznam.cz
tvorba www: KRAFT Servis